Нетикс ООД е одобрена по процедура за безвъзмездно финансиране BG16RFOP002-2.083 „Ваучерна схема за предоставяне на...